FORMY

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii Produkcia foriem.

OHÝBANÉ DIELCE

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii
Ohýbané dielce.

3D tlačiareň

Umožňuje výrobu unikátnych a tvarovo
zložitých kovových súčiastok.

Obstarávanie 2013

Názov pridelený zákazke: Nákup inovatívnej technológie pre výrobu vstrekovacích foriem

Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku Európskej únie: 2013/S 094-160060 zo dňa 16.05.2013

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 94/2013 zn. 7488 – MST zo dňa 16.05.2013

Rýchly kontakt

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Ľubochnianska 2407/2

Prešov - Ľubotice 080 06

 

Tel: +421 51 748 50 51
       +421 51 748 50 51
Fax: +421 51 748 50 50 
Email: info@1pn.sk3Dprint@1pn.sk