FORMY

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii Produkcia foriem.

OHÝBANÉ DIELCE

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii
Ohýbané dielce.

3D tlačiareň

Umožňuje výrobu unikátnych a tvarovo
zložitých kovových súčiastok.

Podporený projekt 2023

Spoločnosť 1.prešovská nástrojáreň, s.r.o. bola úspešná v Žiadosti o nenávratný nefinančný príspevok – Výzva „Rozvoj zručností na podporu trhu práce“, kód výzvy OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01, riadiaci program Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, operačný program Ľudské zdroje.
 
Prioritná os č. 8. REACT-EU

Investičná priorita:  8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Názov projektu: Rozvoj digitálnych zručností zamestnancov 1.prešovskej nástrojárne, s.r.o. spojený so zavedením strojárenského informačného systému

Termín realizácie: 03/2023 – 07/2023

Rýchly kontakt

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Ľubochnianska 2407/2

Prešov - Ľubotice 080 06

 

Tel: +421 51 748 50 51
       +421 51 748 50 51
Fax: +421 51 748 50 50 
Email: info@1pn.sk3Dprint@1pn.sk