FORMY

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii Produkcia foriem.

OHÝBANÉ DIELCE

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii
Ohýbané dielce.

3D tlačiareň

Umožňuje výrobu unikátnych a tvarovo
zložitých kovových súčiastok.

Informácia o podporenom projekte

Miesto realizácie projektu: Ľubochnianska 2407/2, Ľubotice, Okres Prešov

Názov projektu: Implementácia inovatívnej 5-osej technológie v CNC obrábaní

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu bol nákup stroja HEDELIUS RS 60 vrátane nevyhnutnej softvérovej podpory pre fungovanie technológie. Technológia slúži na 5-osé CNC obrábanie kovov. Princíp 5-osého CNC obrábania kovu je v tom, že technológia umožňuje vyrobiť náročné 3D tvary a krivky súčiastok na jedno upnutie obrobku. Výrobok je upnutý na pracovnom stole, ktorý sa nakláňa, paralelne sa opracováva aj cez pohyblivú hlavicu stroja – frézy.

Názov a sídlo prijímateľa: 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o., Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice

Dátum začatia realizácie projektu: 06/2009

Dátum predpokladaného ukončenia projektu: 09/2010

Výška poskytnutého príspevku:  185.280,90 EUR

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.economy.gov.sk

Rýchly kontakt

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Ľubochnianska 2407/2

Prešov - Ľubotice 080 06

 

Tel: +421 51 748 50 51
       +421 51 748 50 51
Fax: +421 51 748 50 50 
Email: info@1pn.sk3Dprint@1pn.sk