FORMY

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii Produkcia foriem.

OHÝBANÉ DIELCE

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii
Ohýbané dielce.

3D tlačiareň

Umožňuje výrobu unikátnych a tvarovo
zložitých kovových súčiastok.

Informácie o podporenom projekte 2013

Miesto realizácie projektu: Ľubochnianska 2407/2, Ľubotice, Východné Slovensko, Prešovský kraj, Okres Prešov

Názov projektu: Nákup inovatívnej technológie pre výrobu vstrekovacích foriem

Stručný opis projektu: Predmetom projektu bolo obstaranie EDM rezacieho stroja, CNC frézy na grafitové materiály a technológia na výrobu kovových prototypov Rapid prototyping DMLS. Zavedením modernej technológie na presné obrábanie kovov a výrobu kovových prototypových súčiastok boli vytvorené 4 nové pracovné miesta s jednoduchou pracovnou náplňou vhodnou pre MRK, bola dohodnutá spolupráca s obcou Bystré.

Názov a sídlo prijímateľa: 1. prešovská nástrojáreň, s.r.o., Ľubochnianska 2407/2, 080 06 Ľubotice

Dátum začatia realizácie projektu: 10/2013

Dátum ukončenia projektu: 03/2014

Výška poskytnutého príspevku: 697.900,- EUR

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast www.economy.gov.sk

Rýchly kontakt

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Ľubochnianska 2407/2

Prešov - Ľubotice 080 06

 

Tel: +421 51 748 50 51
       +421 51 748 50 51
Fax: +421 51 748 50 50 
Email: info@1pn.sk3Dprint@1pn.sk