FORMY

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii Produkcia foriem.

OHÝBANÉ DIELCE

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii
Ohýbané dielce.

3D tlačiareň

Umožňuje výrobu unikátnych a tvarovo
zložitých kovových súčiastok.

3D tlačiareň

3D tlačiareň EOSINT M 280 - metóda laserového sinterovania kovov.

Umožňuje výrobu unikátnych a tvarovo zložitých kovových súčiastok. Ide o technológiu tepelného spracovania kovového prášku z nástrojovej ocele, kedy dochádza k postupnému natavovaniu jednotlivých vrstiev materiálu

 

Dizajn a výroba konformného chladenia. Oprava zlomených dielov za použitia kovového prášku.

 

Max. rozmery výrobku:

X: 250 mm, Y: 250 mm, Z: 300 mm

 

Ukážka výsledného produktu z 3D tlačiarne. Presvietený model výrobku (špirála vo vnútri).

 

Výsledný produkt vo vnútri tlačiarne po vytvorení. Výsledný produkt vo vnútri tlačiarne po vytvorení.

 

Skenovanie výrobku. Obsluha tlačiarne.

 

Dostavba sintrovaním

 • Možnosť stavby súčiastky na
  predpripravenom základe
 • Skrátenie času potrebného na budovanie súčiastky
 • Zníženie nákladov za materiál
 • Obmedzená možnosť kalenia

 

Reverzné inžinierstvo

 • Skenovanie súčiastky
 • Tvorba 3D dát zo zoskenovaných dát
 • Úprava modelu podľa požiadavky zákazníka
 • Návrh konformného chladenia
 • 3D tlač naskenovanej a upravenej súčiastky

 

Konformné vs. klasické chladenie

Nevýhody:

 • Vyššia cena tvarovej časti formy

Výhody:

 • Lepšie chladenie formy
 • Rovnomerné chladnutie výlisku v celom jeho objeme
 • Zlepšenie tvarovej stálosti výlisku
 • Skrátený lisovací cyklus o cca 4 sek.

 

3D tlačiarne ABS plast

DaVinci 1.0 AIO X: 200 mm
Y: 200 mm
Z: 200 mm

 

DaVinci 2.0 DUO X: 150 mm
Y: 200 mm
Z: 200 mm
Rýchly kontakt

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Ľubochnianska 2407/2

Prešov - Ľubotice 080 06

 

Tel: +421 51 748 50 51
       +421 51 748 50 51
Fax: +421 51 748 50 50 
Email: info@1pn.sk3Dprint@1pn.sk