FORMY

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii Produkcia foriem.

OHÝBANÉ DIELCE

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii
Ohýbané dielce.

3D tlačiareň

Umožňuje výrobu unikátnych a tvarovo
zložitých kovových súčiastok.

Kvalita

certifikat kvality 1pn prešovMedzinárodnú certifikáciu systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001 získala spoločnosť v roku 2004.
Metrologické zabezpečenie meradiel zabezpečuje  naše interné Metrologické a kalibračné laboratórium.

Vykonávame kalibrácie meradiel dĺžky:

  • posuvné meradlá do 600 mm
  • mikrometrické meradlá do 250 mm

 

 

 

 

CNC súradnicové meracie systémy
DEA 7.10.5 X: 700 mm 900 kg
Y: 1000 mm
Z: 500 mm

 

Politika kvality

Vízia

Upevňovať pozíciu významného výrobcu foriem na výlisky z termoplastov. Budovať a upevňovať pozíciu dodávateľa ohýbaných drôtov a trubiek.
Sústavne vylepšovať technológiu lisovania plastových dielov. Budovať a upevňovať využitie technológie 3D tlače pomocou kovového prášku.

 

Stratégia

Najdôležitejšou strategickou metódou je trvalo uplatňovať zmenu k lepšiemu.

 

Politika

Prácu vykonávať tak, aby sme dosiahli želaný výsledok. Prácu ukončiť v stanovenom termíne Spokojnosť zákazníkov je našim prvoradým cieľom.
Zlepšovanie sa týka všetkých našich činností, preto sa staráme aj o kvalitu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia.

 

Fotografie testovania kvality hotových výrobkov

 

Testovanie a kontrola finálnych výrobkov.Testovanie a kontrola finálnych výrobkov.
Testovanie a kontrola finálnych výrobkov.Testovanie a kontrola finálnych výrobkov.
Testovanie a kontrola finálnych výrobkov.Testovanie a kontrola finálnych výrobkov.

Rýchly kontakt

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Ľubochnianska 2407/2

Prešov - Ľubotice 080 06

 

Tel: +421 51 748 50 51
       +421 51 748 50 51
Fax: +421 51 748 50 50 
Email: info@1pn.sk3Dprint@1pn.sk