FORMY

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii Produkcia foriem.

OHÝBANÉ DIELCE

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii
Ohýbané dielce.

3D tlačiareň

Umožňuje výrobu unikátnych a tvarovo
zložitých kovových súčiastok.

Softvérové vybavenie

Riadenie a usmerňovanie informačných tokov je realizované pomocou elektronického informačného systému od prvotnej fázy evidencie projektu, až po uvoľňovací schvaľovací balík pre nástroj resp. výlisok s kontrolou časového plnenia pre jednotlivé etapy výroby.

CAD/CAM
Základom softwarového vybavenia oddelenia dizajnu sú 4 inštalácie produktu Pro/Engineer. Ďalším programovým vybavením sú programy pre generovanie NC – kódu pre 3D resp. 2D obrábanie pre CNC obrábacie centrá, pre definovanie dráhy pre elektroerozívne rezačky a simuláciu mould-flow. Firma disponuje aj softvérom CATIA V5-6R2014.

Dátová kompatibilita / podporované formáty:
3D: prt, exp, iges, step, vda...

2D: dwg, dxf, drw...

 

Čiarové kódy
V našej spoločnosti sme zaviedli nový systém pre snímanie výrobných operácií s použitím digitálneho zariadenia CipherLab. Myšlienka je skenovanie čiarových kódov jednotlivých zákaziek, zistiť aktuálny stav každého jednotlivého výrobku alebo časti.

 

Fotogaléria

Rýchly kontakt

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Ľubochnianska 2407/2

Prešov - Ľubotice 080 06

 

Tel: +421 51 748 50 51
       +421 51 748 50 51
Fax: +421 51 748 50 50 
Email: info@1pn.sk3Dprint@1pn.sk