FORMY

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii Produkcia foriem.

OHÝBANÉ DIELCE

Prezrite si ponuku našich výrobkov v sekcii
Ohýbané dielce.

3D tlačiareň

Umožňuje výrobu unikátnych a tvarovo
zložitých kovových súčiastok.

Strojné vybavenie

„Zámerom spoločnosti sú investície do modernizácie technológií a softwarového vybavenia v súvislosti so skracovaním výrobných termínov a zvyšovaním kvality a efektivity produkcie.“

 

Parametre technológií

CNC/NC Frézy
Typ Pracovný rozsah Upínací rozmer Váha obrobku

KAAST ALPHA CENTER

HP 2060
X: 2060 mm 2150 mm 3000 kg
Y: 850 mm 800 mm
Z: 800 mm  
Deckel Maho DMC 103 V X: 1000 mm 1200 mm 800 kg
Y: 600 mm 600 mm
Z: 600 mm 600 mm
Deckel Maho DMC 63 V   X: 630 mm 800 mm 500 kg
Y: 500 mm 500 mm
Z: 500 mm 500 mm
Deckel FP5NC   X: 710 mm 1000 mm 600 kg
Y: 600 mm 550 mm
Z: 350 mm  
5-osá fréza
Hedelius RS 60 Otočný stôl Ø 420mm   200 kg
Fréza na obrábanie grafitu
GRAPHI 500 CNC X: 500 mm 500 mm 150 kg
Y: 400 mm 500 mm
Z: 200 mm 120 mm
ELEKTROEROZÍVNE HLBIČKY
Agietron HYPERSPARK 3 X: 500 mm 1070 mm 800 kg
Y: 350 mm 530 mm
Z: 500 mm 350 mm
Agietron IMPACT 3 X: 500 mm 880 mm 800 kg
Y: 350 mm 680 mm
Z: 500 mm 350 mm
Agietron 100 C X: 350 mm 560 mm 200 kg
Y: 250 mm 445 mm
Z: 350 mm 251 mm
ELEKTROEROZÍVNE REZAČKY
Agiecut Classic 3S   X: 500 mm 1050 mm 800 kg  
Y: 350 mm 650 mm
Z: 426 mm 420 mm
Agie 50 X: 150 mm 330 mm 100 kg
Y: 300 mm 560 mm
Z: 100 mm 100 mm

5 OSÁ FRÉZA
AGIE HYPERSPARK & IMPACT 3

KAAST ALPHA CENTER HP 2060
AGIE HYPERSPARK & IMPACT 3

AGIE HYPERSPARK & IMPACT 3
AGIE HYPERSPARK & IMPACT 3


DECKEL MAHO DMC 103V & DMC 63V
DECKEL MAHO DMC 103V & DMC 63V


DEA 7.10.5  with PCDMIS
DEA 7.10.5  with PCDMIS


AGIECUT  3S

AGIECUT  3S


FRÉZA

AGIECUT  3S

Rýchly kontakt

1. prešovská nástrojáreň, s.r.o.

Ľubochnianska 2407/2

Prešov - Ľubotice 080 06

 

Tel: +421 51 748 50 51
       +421 51 748 50 51
Fax: +421 51 748 50 50 
Email: info@1pn.sk3Dprint@1pn.sk